Legenda o św. Aleksym - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania

  • Kazimiera Iłłakowiczówna: Opowieść małżonki świętego Aleksego;
  • Stanisław Grochowiak: Święty Szymon Słupnik;
  • Julian Tuwim: Hagiografia;
  • Leopold Staff: Święty Sebastian;
  • Jerzy Harasymowicz: Mit o świętym Jerzym;
  • Jan Twardowski: Święty.

 

Bibliografia przedmiotowa

  • Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, przekł. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 2000.
  • W. Taszycki, Najstarsze zabytki języka polskiego, Wrocałw1975.
  • T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1996.

 

 

Legenda o św. Aleksym