Kronika polska Wincentego Kadłubka - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania

  • Jan Długosz, Roczniki, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego;
  • Jan Długosz, Żywot św. Stanisława;
  • Antoni Gołubiew, Bolesław Chrobry;
  • Piotr Skarga, Żywoty świętych;
  • Teodor Parnicki, Srebrne orły.

 

Bibliografia przedmiotowa

  • M. Plezia, Dialog w kronice Kadłubka, [w:] „Pamiętnik Literacki”, zeszyt 3, Warszawa 1960, s. 275-286.
  • R. Grodecki, Mistrz Wincenty biskup krakowski, [w:] „Rocznik Krakowski”, XIX 1923, s. 59n.
  • L. Kotyński, Rytmika kroniki Wincentego Kadłubka, EOS, 1957-58, zeszyt 2, s.161-176.
  • O. Balzer, Studium o Kadłubku [w:] Pisma pośmiertne, t. II, Lwów 1935,
Kronika polska Wincentego Kadłubka