Gloria victis - Nawiązania i bibliografia

epoka: Pozytywizm

Kontynuacje i nawiązania

Szczególnie w literaturze pozytywizmu, ale także i w utworach późniejszych, podobnie jak w zbiorze nowel Gloria victis, występują liczne nawiązania do tematyki powstania styczniowego. Niektóre z utworów to:

  • Bolesław Prus, Lalka, Omyłka;
  • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
  • Stefan Żeromski, Wierna rzeka, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Echa leśne;

 

Temat powstania styczniowego często poruszali również wielcy polscy malarze II połowy XIX wieku:

  • Jan Matejko, Polonia – Rok 1863;
  • Juliusz Kossak, Bitwa pod Ignacewem;
  • Artur Grottger, Polonia, Lituania;
  • Maksymilian Gierymski, Patrol powstańczy, Pochód ułanów, Alarm w obozie powstańczym, Pikieta powstańcza.

 

Bibliografia przedmiotowa

  • J. Detko, Orzeszkowa wobec tradycji narodowowyzwoleńczych, Warszawa 1965.
  • E. Jankowski, Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1966.