Motyw żołnierza - Motyw żołnierza w filmie

Byliśmy żołnierzami, reż. Randall Wallace

Historia żołnierzy amerykańskich walczących w krwawej wojnie w Wietnamie. Jest to jeden z pierwszych ataków w Dolinie Śmierci. Przez trzy dni ukazani są odważni i niezwykle waleczni żołnierze wykonujący rozkazy swoich przełożonych. Pokazano ich w walce, w obliczu śmierci.

 

Samowolka, reż. Feliks Falk

Film pokazuje rzeczywistość zasadniczej służby wojskowej w Polsce. Rzeczywistość nieco przerysowaną, ale bardzo drastyczną i pełną przemocy. Ukazuje zależności pomiędzy młodym wojskiem a tzw. starym, tym, które ma przewagę nad młodszymi stażem i rangą. Film opisuje zjawisko fali w wojsku, znęcanie się nad żołnierzami. Dla młodych poborowych przetrwanie w jednostce jest czymś w rodzaju małej, osobistej wojny ze starszymi żołnierzami.


Inne przykłady filmowe

  • Cena honoru, reż. Shekhar Kapur (odwaga żołnierska)
  • Urodzony 4 lipca, reż. Oliver Stone (żołnierz skrzywdzony po wojnie w Wietnamie)
  • Bardzo długie zaręczyny, reż. Jean-Pierre Jeunet (żołnierz amerykański skazany na śmierć)
  • Jarhead: Żołnierz Piechoty Morskiej, reż. Sam Mendes (żołnierze amerykańscy podczas wojny w Zatoce Perskiej)
  • W księżycową jasną noc, reż. Keith Gordon (żołnierze amerykańscy i niemieccy)
  • Pearl Harbor, reż. Michael Bay (żołnierze amerykańscy – piloci)
  • Kroll, reż. Władysław Pasikowski (rzeczywistość żołnierza zasadniczej służby wojskowej)
  • Kanał, reż. Andrzej Wajda (żołnierze polscy w czasie powstania warszawskiego)
  • Krzyż walecznych, reż. Kazimierz Kutz (żołnierze polscy)
  • Eroica, reż. Andrzej Munk (żołnierze polscy w czasie powstania warszawskiego)