Motyw żołnierza - Słowniczek pojęć

Kapitulacja – oddanie się w ręce wroga: bezwarunkowo lub zgodnie z ustalonymi zasadami.

 

Kolumbowie – pokolenie urodzone ok. 1920 roku, dla którego II wojna światowa była okresem wchodzenia w dorosłość; nazwa pochodzi od tytułu powieści Romana Bratnego Kolumbowie. Rocznik 20.

 

Orlęta Lwowskie – młodzi obrońcy polskiego Lwowa w czasie wojen: polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej (1918-1920); ci nieprofesjonalni żołnierze próbowali sami wyzwolić miasto, ponieważ brakowało w tym czasie oddziałów wojskowych.

 

Tyrteizm – postawa nawołująca do walki w obronie ojczyzny, zachęcająca do udziału w wojnach; określenie pochodzi od imienia Tyrtajosa – starożytnego poety, który w swoich utworach zagrzewał do walki.

 

Motyw żołnierza
Nawiązania do utworów