Motyw piekła - Motyw piekła w malarstwie

Hieronim Bosch tryptyk Ogród ziemskich rozkoszy, część Piekło

W tle widzimy pogrążone w ciemnościach, rozświetlone ognistym blaskiem płonące domy i ginących ludzi. Na pierwszym planie zagubione sylwetki ludzi w poniżających i pełnych cierpienia scenach. Wizja artysty jest tak precyzyjna w szczegółach, iż ma się wrażenie,

że widział to na własne oczy. Wynaturzone ludzkie zachowania, ciała zwierząt zmieszane z ludzkimi i ogólne poczucie chaosu budzi lęk. Na każdym kawałku płótna ponura wizja makabry, która faktycznie kojarzy się z piekłem.

 

Pieter Bruegel Triumf śmierci

Ten obraz można nazwać piekłem na ziemi. Artysta wiele miejsca poświęcił chorobom i nieszczęściom ludzkim, które dotykały Europę w XIV w., w czasach epidemii dżumy. Większość ludzi ginie tu bez słowa, potulnie godząc się na katastrofę. Obraz ten został namalowany jako kontynuacja wizji Boscha; pojawiają się tu żądza mordu, demony i strach.

 

 

Inne przykłady malarskie:

  • Salvador Dali Logiczny diabeł – Piekło, pieśń XXVII, Czyściec – Drugi Krąg Góry Objawienia, Piekło – Heretycy (z cyklu ilustracji do Boskiej Komedii Dantego)
  • Hans Memling Piekło – fragment z Sądu Ostatecznego (spadające sylwetki ludzkie – droga potępionych do piekła. Przerażający widok spadających ciał do morza ognia. Dominująca czerwień i brązy potęgują wrażenie upiornej atmosfery tego miejsca.)
  • Eugene Delacroix Łódź Dantego (ludzkość budząca odrazę, wierzgająca i krzycząca osuwa się w agonii w chłód śmierci)
  • William Blake ilustracje do Boskiej Komedii Dantego
  • Albrecht Dürer Anioł z kluczem do otchłani (anioł pilnujący wejścia do piekła)

 

Motyw piekła
Nawiązania do utworów