Motyw piekła - Słowniczek pojęć

Dantejskie sceny – pełne chaosu sceny makabryczne, w których uczestniczą tłumy. Przerażeni ludzie nie mają możliwości ucieczki, a na miejscu, w którym się znajdują, czeka ich rychła zagłada.

 

Poena sensus z jęz. łac.; w chrześcijaństwie i islamie kara dla potępionych dusz i aniołów w postaci cierpień fizycznych.

 

Poena vermis z jęz. łac. w chrześcijaństwie i islamie kara dla potępionych dusz i aniołów w postaci wyrzutów sumienia.

Motyw piekła
Nawiązania do utworów