Motyw bitwy - Motyw bitwy w malarstwie

Jan Matejko Bitwa pod Grunwaldem

Obraz przedstawia prawdziwe wydarzenie z historii Polski – bitwę pod Grunwaldem. Wojska polsko-litewskie walczą przeciwko Krzyżakom i odnoszą zwycięstwo. Matejko namalował ważne postaci takie, jak: Władysław Jagiełło, książę Litewski Witold, Urlich von Jungingen, Zawisza Czarny. Obraz odwzorowuje wiele szczegółów walki. Matejko przy tworzeniu go korzystał z kronik Jana Długosza. Obraz jest upamiętnieniem rzeczywistej bitwy i utrwala część polskiej historii.


Jan Styka, Wojciech Kossak i in. Panorama Racławicka

To olbrzymie malowidło odznacza się wielością szczegółów. Przedstawia rzeczywiste wydarzenie z historii Polski – bitwę pod Racławicami, która miała miejsce w 1794 roku. To jeden z epizodów insurekcji kościuszkowskiej, który zakończył się zwycięstwem wojsk polskich nad rosyjskimi. Panorama została namalowana w celu upamiętnienia zwycięskiej bitwy.

Inne przykłady malarskie:

  • Jacopo Tintoretto Bitwa między muzułmanami a chrześcijanami (scena walki chrześcijan z muzułmanami);
  • John Trumbull Kapitulacja pod Yorktown (kapitulacja armii brytyjskiej);
  • Joseph Mallord William Turner Bitwa pod Trafalgarem (bitwa morska);
  • William Sadler Bitwa pod Waterloo (pole bitwy);
  • January Suchodolski Bitwa pod Somosierrą (walczące wojska);
  • Piotr Michałowski Szarża w wąwozie Somosierra (bitwa w wąwozie Somosierra);
  • Franciszek Kostrzewski Bitwa pod Miechowem (sceny bitewne);
  • Franciszek Kostrzewski Represje po bitwie (pożar, zniszczenia po walkach);
  • Richard Caton Woodville Szarża lekkiej brygady (jedna z bitew wojny krymskiej – walki konno).