Motyw bitwy - Słowniczek pojęć

Armagedon  w Starym Testamencie: nazwa równiny w Palestynie; w Apokalipsie św. Jana – miejsce ostatecznej bitwy między siłami dobra i zła, między Szatanem i aniołami będącymi pod wodzą Chrystusa. Symboliczne miejsce ostatecznego zniszczenia wrogów Boga. Również: krwawa wojna.

 

Kampania seria operacji wojennych zaplanowanych przez dowództwo; służą one osiągnięciu narzuconych celów strategicznych, które mają zmienić sytuację sił – a więc są pewnym etapem wojny.

 

Operacja wojenna seria walk, bitew, manewrów toczonych na morzu, lądzie lub w powietrzu przez różne rodzaje wojsk występujących po jednej stronie i walczących po to, aby osiągnąć wspólny cel.

 

Szwoleżerowie oddziały lekkiej kawalerii; polscy szwoleżerowie wzięli udział w bitwie pod Somosierrą.

 

Walka zbrojna – działanie zbrojne, którego celem jest pokonanie przeciwnika – np. obrona, natarcie, działania opóźniające.

 

Wojna zorganizowane walki zbrojne między narodami, krajami czy danymi grupami np. religijnymi lub etnicznymi.

 

 

 

Motyw bitwy
Nawiązania do utworów