Lord Jim - Geneza utworu

Powieść powstała najprawdopodobniej w roku 1898, a jej pierwszy odcinek został wydrukowany na łamach Blackwood’s Magazin w rok później. Powieść posiada elementy autobiograficzne, co potwierdza w innej książce, Ze wspomnień, sam autor, który – podobnie jak jego bohater – był związany z morzem. A oto, co napisał w przywołanej już wcześniej książce Ze wspomnień:

 

Dojrzewałem na morzu, wśród szczególnych warunków morskiego życia, i mam specjalny pietyzm dla tej postaci swojej przeszłości […] Wyrwałem się ze swojego kraju wśród gromów rzucanych na mnie przez wszystkich ludzi […] morze stało się na długi szereg lat mym światem, a marynarka handlowa jedynym domowym ogniskiem.

 

W pierwotnym zamierzeniu miała to być nowela o tematyce morskiej, ale w miarę pisania kolejnych odcinków, utwór rozrósł się do rozmiarów powieści. Inspiracją dla pisarza było to, że kolejne odcinki drukowane w gazecie cieszyły się u czytelników dużym powodzeniem.

Krystyna Beńko