Lord Jim - Gatunek literacki

Lord Jim jest powieścią i spełnia wszystkie kryteria tego gatunku, a więc jest obszernym utworem epickim o wielowątkowej fabule. Różni się od klasycznej powieści tym, że posiada nowatorską narrację. W powieści klasycznej występuje najczęściej narrator wszechwiedzący, a tutaj mamy do czynienia aż z trzema narratorami, którzy fakty fabularne prezentują ze swego punktu widzenia i z tego względu można dopatrzeć się w utworze pewnych cech powieści polifonicznej, która nie poddaje jednoznacznej ocenie wypowiedzi i poczynań postaci, ograniczając się do konfrontacji rozmaitych stanowisk. Powieść Conrada należy do literatury marynistycznej, która obejmuje wszystkie utwory epickie, których przedmiotem zainteresowania jest morze, ludzie związani z nim zawodowo, a także wyprawy morskie, a przecież Lord Jim dotyczy życia i spraw zawodowych marynarzy oraz podróży morskich, jest więc bez wątpienia powieścią marynistyczną.