Hanna Malewska

Hanna Malewska urodziła się 21 czerwca 1911 roku w Jordanowicach (dziś część Grodziska Mazowieckiego) koło Warszawy. Była córką lekarza, Bronisława Malewskiego i Jadwigi (z domu Ciświcka). Miała brata. Skończyła żeńskie Gimnazjum im. Unii lubelskiej w Lublinie, a następnie w 1933 roku historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Później pracowała jako nauczycielka w Niepołomicach (koło Krakowa), Krakowie i Warszawie. Na rok przed wybuchem II wojny światowej wyjechała do Francji na stypendium naukowe. Podczas wojny przebywała w Warszawie. Prowadziła wówczas lekcje na tajnych kompletach oraz należała do Armii Krajowej. Miała stopień kapitana i była dowódcą Biura Szyfrów Zagranicznych. Wzięła także czynny udział w powstaniu warszawskim. Po klęsce powstania Malewska zamieszkała na stałe w Krakowie. Kiedy zakończyła się wojna, pracowała między innymi jako archiwistka w Bibliotece Państwowej Akademii Nauk w Kórniku oraz jako dziennikarka (o czym poniżej). Do końca życia nie wstąpiła w związek małżeński. Przyjaźniła się z tak wybitnymi postaciami związanymi z literaturą i kulturą współczesną, jak między innymi Antoni Gołubiew czy Jerzy Turowicz.

 

Debiut literacki Malewskiej miał miejsce w 1931 roku. Opublikowała wówczas w czasopiśmie „Żołnierz Polski” nowelę Cabrera. Na dorobek twórczy Malewskiej składają się głównie powieści (czy w ogóle proza) historyczne. Stanowiły one dla autorki tło do ukazywania prawd moralnych i etycznych powiązanych z religią chrześcijańską. Poza działalnością czysto pisarską Malewska zajmowała się dziennikarstwem. Od 1945 roku publikowała w „Tygodniku Powszechnym”, a od 1946 roku redagowała czasopismo „Znak”. Następnie została jego redaktorem naczelnym. Współpracowała również z „Meandrem”, „Twórczością” i „Tygodnikiem Warszawskim”. Malewska otrzymała liczne nagrody literackie, a także Krzyż Walecznych za udział w powstaniu.

 

Twórczość:

 

Wiosna grecka – debiutancka powieść Malewskiej, napisana w roku ukończenia przez autorkę studiów. Opowiada o młodzieńczych czasach znanego greckiego filozofa – Platona. Zajmował się on wówczas sportem.

 

Sir Tomasz More odmawia – zbiór pięciu opowiadań o tematyce filozoficzno-religijnej, osadzonych w realiach historycznych. Dwa pierwsze łączą się ze sobą czasami, o których opowiadają. Ich akcja osadzona została w XVI wieku w Anglii. Pierwsze opowiada o losach i śmierci Tomasza More’a, drugie – Tomasza Cranmera. Pozostałe opowiadania dotyczą: żyjącego w czasach prześladowania chrześcijan przez Rzymian mnicha Almacha; romansu pomiędzy Barbarą Radziwiłłówną i przyszłym królem Rzeczpospolitej, Zygmuntem; Jana Kazimierza, który zrzekł się polskiej korony.

 

Malewska zmarła marca 1983 roku w Krakowie. Przyczyną zgonu była niezdiagnozowana wcześniej i w związku z tym nieleczona gruźlica. Pisarka pochowana została na cmentarzu w Tyńcu (dzielnica Krakowa).

 

 

 

Utwory autora