Madame - Geneza utworu

Madame Antoniego Libery można uznać za powieść autobiograficzną w opisie czasów młodości pisarza oraz w obrazie tła politycznego i obyczajowego Polski lat 60. Wiele motywów zostało zaczerpniętych z rzeczywistości, np. Maks, ojciec nauczycielki języka francuskiego, to znajomy rodziców Libery. Ale tak naprawdę geneza powieści tkwi w jednym epizodycznym wydarzeniu z czasów studiów. Otóż, pisarz odbywał praktyki nauczycielskie w swoim dawnym liceum. Wśród uczniów klasy maturalnej był jeden, który swoją wiedzą i inteligencją zwrócił uwagę praktykanta. Doszło między nimi do rozmowy. Okazało się, że wokół młodego Libery – dawnego ucznia tej szkoły – zrodziła się trochę przetworzona i zmitologizowana historia z czasów jego pobytu w liceum. Pozostało w pamięci to, co było wtedy ważne. Pisarz zrozumiał, że człowiek przetwarza życie w mit i ma tendencje do uwznioślania rzeczywistości. Tak się stało z jego pobytem w szkole średniej, zaś niektóre epizody z życia szkolnego urosły do rangi mitycznej, przekazywanej ustnie kolejnemu rocznikowi uczniów przybywających do tego liceum.