Zdążyć przed Panem Bogiem - Gatunek literacki

Gatunek literacki

Zdążyć przed Panem Bogiem w znacznej części ma formę wywiadu, który narratorka przeprowadza z Edelmanem. Odpowiada on na pytania według przygotowanego wcześniej scenariusza. Utwór w całości utrzymany jest w konwencji reportażu, a co za tym idzie można umieścić go na pograniczu literatury pięknej i literatury faktu. Sam gatunek, co widać na przykładzie utworu Krall, cechuje się dokumentaryzmem, wiarygodnością, autentyzmem i aktualnością oraz ważnością opisywanych spraw. Pisany powinien być według ustandaryzowanego dla siebie schematu, który zawiera odpowiedzi na następujące pytania:

  • Kto? – Marek Edelman i postacie, które zostają przywołane z imienia i nazwiska;
  • Gdzie? – w getcie warszawskim, szpitalu miejskim, innych, zawsze dokładnie określonych miejscach;
  • Kiedy? – w czasie powstania w getcie warszawskim, w latach powojennych, z podawaniem dokładnych dat;
  • Jak? – jak wyglądało powstanie w getcie warszawskim, sytuacja przed nim;
  • Dlaczego? – dlaczego ŻOB-owcy walczyli, dlaczego Edelman został lekarzem.

 

Każde z tych pytań (w różnych formach) pojawia się w utworze co najmniej kilka razy.

Zdążyć przed Panem Bogiem