Hanna Krall

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1935 roku w Warszawie w żydowskiej rodzinie. Jej ojcem był Salomon Krall, matką Felicja z Reicholdów. Najbliżsi Hanny Krall zostali zamordowani przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Ją samą zaś, wówczas kilkuletnie dziecko, uratowano z transportu jadącego do obozu zagłady i później ukrywano do końca wojny. Następnie ukończyła liceum ogólnokształcące w Otwocku, a po nim, już jako dorosła kobieta, dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako dziennikarka i reporterka. Pisała między innymi do „Życia Warszawy” i „Polityki”. Jako korespondentka drugiego z wymienionych pism w 1966 roku wyjechała na trzy lata do Związku Radzieckiego. Współpracowała także z „Gazetą Wyborczą”. Wyszła za mąż za dziennikarza, Jerzego Szperkowicza. Ponadto jest pisarką. W twórczości literackiej często wykorzystuje umiejętności dziennikarskie i posługuje się techniką reportażu. Tematycznie jej utwory skupione są zazwyczaj na problematyce żydowskiej. Porusza problemy prześladowań Żydów zarówno podczas II wojny światowej, jak i po niej, w Polsce Ludowej. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a jej twórczość była wielokrotnie honorowana nagrodami literackimi. Utwory Krall zostały przetłumaczone na wiele języków europejskich (angielski, francuski, niemiecki, niemiecki, hiszpański, włoski, szwedzki, holenderski, fiński, węgierski), a nawet na hebrajski (Zdążyć przed Panem Bogiem i Sublokatorka).

 

Najważniejszy utwór Hanny Krall to:

Zdążyć przed Panem Bogiem – to literacki reportaż, dotyczący powstania w getcie warszawskim w 1943 roku. Autorka-narratorka przeprowadza wywiad z jedynym z przywódców powstania, który przeżył, Markiem Edelmanem. Jego wypowiedzi uzupełnia faktami z relacji innych ludzi i źródeł historycznych oraz własnymi komentarzami. Utwór napisany został pod koniec lat siedemdziesiątych, aby nie zatarła się pamięć o tragedii Żydów w czasie II wojny światowej.

 

Ponadto pisarka jest autorką powieści i zbiorów reportaży:

 • Ambitny jestem
 • Dowody na istnienie
 • Hipnoza
 • Król kier znów na wylocie
 • Na wschód od Arbatu
 • Okna
 • Spokojne niedzielne popołudnie
 • Sublokatorka
 • Sześć odcieni bieli
 • Tam już nie ma żadnej rzeki
 • Taniec na cudzym weselu
 • To ty jesteś Daniel
 • Trudności ze wstawaniem
 • Wyjątkowo długa linia