Pierwszy krok w chmurach - Gatunek literacki

Pierwszy krok w chmurach, jak już zresztą zostało podane w we wcześniejszych partiach niniejszego opracowania, to opowiadanie. Wpisuje się w wyznaczniki gatunkowe, czyli jest krótki (składa się z zaledwie z około dwóch tysięcy słów) i ma jednowątkową fabułę (wątkiem głównym jest zachowanie robotników wobec dwojga młodych ludzi). Przy czym zakłada (w odróżnieniu od noweli) możliwości odejścia od głównego wątku (opis miasta, wspomnienia robotników na temat ich przeszłości). Ponadto należy nadmienić, że utwór wpisuje się w konwencję behawiorystyczną. Oznacza to, że bohaterów poznajemy głównie poprzez ich działanie, nie z bezpośrednich, odnarratorskich analiz psychologiczno-osobowościowych.

 

Pierwszy krok w chmurach