Pamięć i tożsamość - Bibliografia przedmiotowa

Bibliografia przedmiotowa

Jan Paweł II, O Europie, Sandomierz 2003.

Paweł Juchniewicz, Wspólne dziedzictwo. Jan Paweł II o historii Polski, Warszawa 2007.

 

Pamięć i tożsamość