Jan Paweł II

Jan Paweł II (właśc. Karol Wojtyła) – ur. 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Pochodził z rodziny biednej, ich jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika pracującego w Powiatowej Komendzie Uzupełnień. Matka dorywczo pracowała jako szwaczka. Brat Karola, Edmund, po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia medyczne w Krakowie i został lekarzem. Lolek, tak powszechnie zwracano się do Karola Wojtyły, w dzieciństwie i młodości uznawany był za chłopca bardzo zdolnego i wysportowanego. W roku 1930 rozpoczął naukę w wadowickim gimnazjum. Był to dla niego trudny okres, gdyż został wówczas osierocony przez ukochaną matkę. Trzy lata później umarł jego brat Edward, który zaraził się szkarlatyną od swojej pacjentki. Gimnazjum stanowiło istotny etap na drodze edukacyjnej młodego Karola, gdyż tam właśnie nawiązał współpracę z Kółkiem Teatralnym stworzonym przez polonistów z wadowickich gimnazjów. Ze świadectwem maturalnym uwieńczonym oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął w październiku 1938 roku studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brał tam udział w spotkaniach grupy literackiej, a także tworzył własną poezję. Wybuch II wojny światowej pokrywa się niemal ze śmiercią ojca. Wtedy też Wojtyła decyduje się na przerwanie studiów i podjęcie pracy fizycznej. 16 listopada 1946 roku wstępuje do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Szybko dostrzeżono tam jego umiejętności. Był kolejno duszpasterzem akademickim, biskupem, kardynałem, a 16 października 1978 r. został wybrany na papieża. W okresie swojego pontyfikatu Jan Paweł II odbył wiele podróży zagranicznych, starał się łagodzić nastroje polityczne, szerzyć idee ekumenizmu oraz zbliżenia narodów, kultur i religii. Odegrał też niemałą rolę w obaleniu komunizmu w Europie. W 1981 r. Jan Paweł został ciężko ranny w wyniku zamachu z ręki Turka, Ali Agcy. Papież szczęśliwie zdołał wyleczyć rany i wybaczył niedoszłemu skrytobójcy jego czyn. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie.

 

Dorobek literacki papieża Polaka jest bardzo bogaty. Oprócz wielu tekstów apostolskich, listów i encyklik Jan Paweł II napisał również:

 

Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci – opublikowany w 2005 r. zbiór filozoficznych i historycznych refleksji, a także wspomnień papieża na takie tematy, jak demokracja, wolność i prawa człowieka.

 

Tryptyk Rzymski – poemat opublikowany w 2003 r. Poemat składa się z trzech części I – Strumień, II – Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu kaplicy Sykstyńskiej, III – Wzgórze w krainie Moria.

 

Brat naszego Boga dramat powstały w latach 1944-1950; po raz pierwszy wydany w „Tygodniku Powszechnym”. Jego bohaterem jest brat Albert Chmielowski – późniejszy święty, którego kanonizował właśnie Jan Paweł II.

 

Hiob – dramat z 1940 r. będący wiernym odwzorowaniem wydarzeń opisanych w starotestamentowej Księdze Hioba. Jest to też próba analizy zagadnienia cierpienia, które doprowadza ludzi do Boga. Autor wprowadził do dzieła nowe elementy w tym: chóry, a także postać Michała Archanioła. Zaskakująca jest tu również wielopłaszczyznowość dzieła, gdyż czas starożytności przeplata się z ewangelicznym oraz wojennym.

 

Miłość i odpowiedzialność – studium etyczne wydane w 1960 r.; dotyczy wybranych zagadnień etyki seksualnej.

 

Przed sklepem jubilera – najbardziej chyba znane dzieło literackie papieża, wielokrotnie wystawiane na deskach teatru, powstałe w 1960 r. Do stworzenia dramatu Karol Wojtyła wykorzystał własne doświadczenia z pracy kapłańskiej. Sztuka podejmuje problematykę miłości małżeńskiej i trudności, jakim małżonkowie muszą stawić czoło.

 

 

 

 

Utwory autora