Święta księga islamu

Świętą księgą islamu jest Koran (oznacza dokładnie czytanie, recytację), Allah miał ją objawiać przez kilkanaście lat Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela (Dżibril).

 

Ponieważ Mahomet nie umiał pisać dokonał tego jego osobisty skryptor i towarzysz licznych podróży Zajd ibn Habit, za panowania Abu Bakra. Ostateczne spisanie świętej księgi nastąpiło w VII wieku (prawdopodobnie około 651- 656 roku). Pierwsze wydanie Koranu jako pojedynczej księgi nastąpiło za panowania Uthmana ibn Afgana.

 

Koran składa się z recytacji w formie wierszowanej, jest podzielony na 114 rozdziałów, zwanych surami, które z kolei dzielą się na aje (wersety) jest ich 6226. Sury ułożone są od najdłuższej do najkrótszej z wyjątkiem pierwszej – otwierającej (Al - Fatima).Sury ułożone są chronologicznie zaczynając od mekkańskiej (sprzed hidży), do medyńskiej. Sury mekkańskie, są bardziej poetyckie, a z kolei medyńskie zawierają wiele praktycznych wskazań dotyczących m.in. modlitwy, postu i pielgrzymki oraz zakazów np. spożywania wieprzowiny, czy spożywania napojów alkoholowych.

 

Święta księga Koran zawiera :

  • zasady i prawdy wiary,
  • obowiązki wiernych,
  • przepisy dotyczące religii i obyczajów,
  • reguły życia społecznego,
  • prawo karne, cywilne, rodzinne, a nawet spadkowe.
  • Przedstawione reguły i zasady islamu zawarte w Koranie są jasne i precyzyjne, dlatego łatwo było je zrozumieć przez Arabów, ale również inne ludy , które nie mogły się sprzeciwić ekspansji nowej religii.

 

Uzupełnieniem Koranu jest Sunna (arab. tradycja), składająca się z opowieści o czynach

i nauczaniu Mahometa (hadisy), które mają pomóc w interpretowaniu religijnych i prawnych przepisów oraz Koranu. Sunna jest źródłem wiary i prawa islamskiego.

 

Sunnici stanowią większy z dwóch głównych odłamów islamu, wierny ortodoksyjnej tradycji Sunny. Sunnici uznający pierwszych czterech kalifów za prawowitych następców Mahometa.

 

W hadisach o rodzicach i rodzinie z "Rjaz as-salihin" czytamy:

Abu Muhammad Dżubajr ibn Mutim przekazał, że Prorok powiedział: „Nie dostąpi raju zrywający związki z rodziną” [...] [al-Buchari i Muslim]

 

Al-Mughajra ibn Szuba przekazał, że Prorok powiedział:”Bóg zakazał następujących zachowań: krnąbrność wobec matek; unikanie zobowiązań i domaganie się tego, co się nie należy; grzebanie żywcem dziewczynek; plotkowanie o wszystkim, co się usłyszało; częste wypytywanie się; rozrzutności". [al-Buchari i Muslim]

 

W hadisach o wartości modlitwy z "Rjaz as-salihin czytamy co następuje:

„Zaprawdę, modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwości!” [Koran sura Pająk ajat 45]

 

Abu Hurajra przekazał, że Prorok rzekł: „Pięć modlitw obowiązkowych, dwie modlitwy piątkowe, są pokutą za to, co popełniło się złego między nimi, pod warunkiem, że unikacie ciężkich grzechów”. [Muslim]

 

W hadisach o pielgrzymce z „Rjaz as-salihin” czytamy m i. n:

Abu Hurajra powiedział: „Spytano Proroka: Jaki czyn jest najlepszy? Wiara w Boga i Jego Posłańca - odparł. Co jeszcze? - pytano. Wysiłek na drodze Boga (dżihad) - odparł. Co jeszcze? - pytano. Pobożna pielgrzymka - odrzekł.” . [al-Buchari i Muslim]

 

Ibn Abbas przekazał, że pewna kobieta spytała Proroka: „Bóg nakazał swym sługom pielgrzymkę wtedy, gdy mój ojciec był już za stary, nie był w stanie dosiąść wierzchowca. Czy w związku z tym, mogę wykonać pielgrzymkę za niego? Tak - odrzekł Prorok”. [al-Buchari i Muslim]

Jak wynika z przytoczonych przykładów islam zawiera wiele wspólnych elementów

z judaizmem i chrześcijaństwem, ale nie ma się co dziwić, skoro inspiracja do nauczania Mahometa były obie te religie.

Islam