Rozwój nauki w starożytnym Egipcie

Rozwój nauki

Egipt w okresie starożytnym był krajem gdzie rozwijała się w bardzo dużym stopniu kultura, mogą świadczyć o tym liczne przykłady architektoniczne, dzieła literackie, rozwój religii, pisma, w końcu osiągnięcia w wielu dziedzinach nauki np.: matematyka, zwłaszcza geometrii i algebry oraz astronomia, i medycyna. Najbardziej wykształconą grupa ludzi byli kapłani, nieco gorzej urzędnicy. W Egipcie nie wykształciła się oddzielna grupa elity intelektualnej, dlatego można zaryzykować stwierdzenie, że to kapłani byli jedyną grupą, od której zależał rozwój nauki w starożytnym Egipcie.

 

W efekcie rozwoju astronomii kapłanie egipscy posiadali głęboką wiedzę i umiejętności astronomiczne np.:

 • znali kalendarz słoneczny, oparty na cyklu obiegu Ziemi wokół Słońca,
 • określili długość roku na 365 dni i podzielili rok na trzy części, w zależności od wylewy Nilu. Rok na 12 miesięcy po 30 dni i na końcu roku zostawało im 5 dni,
 • ustalili podziału nocy i dnia na 12 godzin (stąd pochodzi określenie doby na 24 godziny),
 • potrafili obliczyć terminy zaćmienia Słońca i Księżyca,
 • obserwowali niektóre planety i gwiazdy np. Syriusza.

W medycynie dokonywano następujących osiągnięć:

 • mumifikowano zwłoki,
 • przeprowadzano niezwykle trudne operacje np.: oczu i mózgu, z zastosowaniem środków znieczulających,
 • dokonywano trepanacji czaszki,
 • przypalano torbiele,
 • znano budowę serca i jego funkcje biologiczne,
 • w dentystyce stosowali protezy,
 • doskonała znajomość anatomii człowieka,
 • wydzielono specjalizacje medyczne w zależności od choroby,
 • wytwarzali proste narzędzia chirurgiczne,
 • przy świątyniach powstawały pierwsze szkoły medyczne.
 • W dziedzinie matematyki i geometrii Egipcjanie posiadali następujące umiejętności:
 • obliczania pola powierzchni figur,
 • odkryli „złoty środek” trójkąta,
 • stosowali system dziesiętny, w którym najwyższą jednostką był jeden milion,
 • znali zastosowanie symboli do określenia kolejności potęg,
 • w celu obliczenia poziomu wód podczas wylewu Nilu stosowali nilomierze,

Papirus Ahmesa, jest uznawany za jeden z najważniejszych i najstarszych dokumentów matematycznych, który świadczy o tym, że Egipcjanie umieli posługiwać się ułamkami.

 

Rozwinęła się kosmetologia:
 • Egipcjanie znali zastosowanie środków takich jak np.: henna, ochra, liczne preparaty na bazie mleka, miodu lub oliwy,
 • znali bakteriobójcze i grzybobójcze działanie roślin i w celach leczniczych stosowali uzdrawiające kąpiele. Znajomość tę wykorzystywano również przy balsamowaniu zwłok.

Do innych przykładów świadczących o wysokim poziomie rozwoju nauki w starożytnym Egipcie mogą świadczyć następujące osiągnięcia:

 • opanowano obróbkę miedzi,
 • znali niektóre zasady magnetyzmu i akustyki. Ta ostatnia wiedza pozwalała im wzmacniać sztucznie siłę dźwięku,
 • znali sposób zapalania pochodni przy zanurzeniu ich do wody,
 • umieli produkować papirus,
 • obliczać prawidłowo pomiary do budowy systemów irygacyjnych i piramid,
 • wynaleźli zegar wodny.
Osiągnięcia cywilizacyjne starożytego Egiptu