Jean Le Rond d'Alembert

Jean Le Rond d' Alembert (1717 – 1783) był francuskim filozofem, fizykiem, matematykiem, współtwórca i redaktorem Wielkiej Encyklopedii Francuskiej oraz sekretarzem Akademii Francuskiej. Będąc reprezentant Oświecenia d' Alembert określał się jako zwolennik empiryzmu, za pewne uznawał jedynie poznanie zmysłowe. Przypuszczalnie ten pogląd skłonił go w kwestii religii do zajęcia stanowiska agnostycznego, uznając, iż skoro nie możemy poznać nie powinniśmy też orzekać np. odpowiadać na pytanie „czy Bóg istnieje”.

 

D' Alembert dokonał podziału nauk humanistycznych na historię (pamięci), filozofię (rozumie) i sztuki piękne (wyobraźnię). W swojej działalności naukowej dokonywał porównań wielu faktów i idei oraz poszukiwań związków między nimi. Niezmienność zasad etycznych była dla filozofa podstawą moralności. Do dziś stosuje się w mechanice prawo które odkrył i nosi nazwę zasadą d' Alemberta.

 

Rozwój poglądów filozoficznych francuskiego oświecenia wykształcił podatny grunt ideowy dla przygotowania Wielkiej Rewolucji Burżuazyjnej.