Informacje wstępne

Oświecenie jako nowy kierunek myślenia rozpoczęło się w Anglii, a następnie kolejno we Francji, Niemczech i pozostałych państwach Europy Środkowej. Był jak pisze I. Kant „…wyjściem człowieka z zawinionej przez siebie niepełnoletności”.

 

Do czołowych reprezentantów Oświecenia francuskiego należeli:

  • Francis – Marie Arouet (pseudonim Voltaire - spolszczone na Wolter),
  • Charles de Montesquieu ( Monteskiusz),
  • Jan Jakub Rousseau,
  • Denis Diderot,
  • Jean Le Rond d' Alembert.