Europa po 1989 r.

dział: Państwo

Wydarzenia związane z transformacjami politycznymi, do których doszło pod koniec lat 80-tych XX wieku, doprowadziły do ponownej zmiany mapy Europy. Na początku lat 90-tych runął blok państw komunistycznych, uzależnionych od Związku Radzieckiego. W wyniku zmian uzależnione dotychczas kraje, a więc Polska, Węgry, Czechosłowacja, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia, Albania, NRD, odzyskały suwerenność i zaprowadziły w swoich państwach rządy demokratyczne. Nie we wszystkich z byłych państw komunistycznych zmiany następowały w sposób bezkrwawy. Najtragiczniejsza sytuacja miała miejsce w byłej Jugosławii. Państwo to przez szereg lat tłumiło konflikty o charakterze religijnym i narodowościowym. Te jednak wybuchły w momencie upadku komunistycznej Jugosławii, przekształcając się w krwawą wojnę domową, trwającą kilka lat.

 

Po 1989 r. na mapie Europy pojawiły się następujące nowe państwa:

  • Estonia (4 III 1990 r.)
  • Ukraina (24 VIII 1991 r.)
  • Białoruś (25 VIII 1991 r.)
  • Mołdawia (27 VIII 1991 r.)
  • Słowenia (25 VI 1991 r.)
  • Chorwacja (25 VI 1919 r.)
  • Macedonia (17 XI 1991 r.)
  • Bośnia i Hercegowina (3 III 1991 r.)
  • Czechy (1 I 1993 r.)
  • Słowacja (1 I 1993 r.)
Zmiany terytorialne w Europie w XX wieku