W grudniu 1798 r. uformowała się druga koalicja (1799-1802). Jej członkami były: Wielka Brytania, Austria do 9 lutego 1801 r., Rosja do 22 października 1799 r., Turcja, Neapol, portugalia do czerwca 1801 r.

 

Najważniejsze bitwy odbyły się pod Marengo 14 czerwca 1800 i pod Hohnlinden 3 grudnia 1800 r. Traktaty pokojowe zawarto z Austrią w Lunéville 9 lutego 1801 r. Pokój ten potwierdzał postanowienia z Campo Formio, powiększając kosztem Sardynii i Państwa Kościelnego Republikę Cysalpińską. Pokój z Anglią zawarto w Amiens 27 marca 1802 r. na jego mocy przewidziano wycofanie wojsk francuskich z Egiptu a Anglia miała zwrócić Maltę zakonowi maltańskiemu.