Byli trzecią, co do liczebności mniejszością narodową w Polsce i zamieszkiwali północno-wschodnie kresy Rzeczpospolitej. Była to ludność w zdecydowanej większości rolnicza, z zalążkiem mieszczaństwa i inteligencji, dopiero kształtująca swoją świadomość narodową. Na początku lat dwudziestych na ziemiach zamieszkanych przez Białorusinów dochodziło do aktów dywersji i terroru wymierzonego przeciwko polskiej administracji. Akcje te organizowane były przez specjalne radzieckie służby dywersyjne, których zadaniem było wywołanie powstania wśród Białorusinów. Kres bolszewickiej dywersji położyło utworzenie Korpusu Ochrony Pogranicza, tzw. KOP. Wówczas komuniści zmienili taktykę i postanowili „zrewolucjonizować masy” za pośrednictwem opanowanej przez nich chłopskiej organizacji Hromada. Ogół ludności białoruskiej pozostał jednak lojalny wobec państwa polskiego.

Struktura narodowościowa w II RP