Transport lotniczy

kategoria: Transport

Transport lotniczy jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. W związku z tym, że opiera się na skomplikowanych środkach lokomocji, nawigacji i obsługi naziemnej oraz wymaga zaangażowania wielkich kapitałów i wysoko wykwalifikowanych kadr, na jego rozwój stać tylko kraje bogate, w szczególności duże, w których znaczne odległości pozwalają w pełni wykorzystać walory lotnictwa.

 

W latach 1980 – 1994 ilość usług świadczonych przez lotnictwo cywilne w Stanach Zjednoczonych wzrosła ponad 2 razy. W tym czasie w Niemczech, Japonii, Francji i Holandii rozwój lotnictwa cywilnego, zwłaszcza w zakresie przewozów towarów, był jeszcze bardziej dynamiczny.

 

Dynamiczny rozwój tej kapitałochłonnej i trudnej w obsłudze gałęzi transportu uzasadnia największa obecnie prędkość komunikacyjna, niewielka presja na środowisko naturalne oraz, co może wydać się paradoksalne, stosunkowo duże bezpieczeństwo przewozów, zwłaszcza w porównaniu z transportem samochodowym. Ponadto w zakresie lotniczych przewozów towarowych rośnie znaczenie międzykontynentalnych ekspedycji świeżych warzyw, owoców i kwiatów, przesyłek pocztowych oraz wyrobów przemysłowych.

 

Światową potęgą w transporcie lotniczym są Stany Zjednoczone. W 1994 roku amerykańskie towarzystwa lotnicze (American Airlines, Delta Airlines, US Air i inne) przewiozły ponad 30% wszystkich ładunków ekspediowanych za pośrednictwem lotnictwa cywilnego na sowiecie oraz prawie 40% pasażerów. Nie dziwi wiec fakt, ze w grupie największych towarzystw lotniczych świata sześć pierwszych miejsc zajmują towarzystwa amerykańskie, dysponujące prawie trzema tysiącami samolotów. Wprawdzie obsługują one głównie linie międzystanowe, ale ich udział w globalnych przewozach międzynarodowych jest również wysoki. Na dalszych miejscach w przewozach lotniczych znajdowały się: Japonia, Wilka Brytania, Niemcy, Francja.

 

W światowej komunikacji lotniczej największe znaczenie mają transatlantyckie połączenia miedzy Europą Zachodnią i Ameryką Północną, połączenia Stanów Zjednoczonych z krajami Ameryki Środkowej i Południowej oraz z Japonia, a także połączenia krajów Europy Zachodniej z Bliskim Wschodem, Indiami, Japonią i Australią.

 

Największe porty lotnicze są położone na głównych szlakach lotniczych, w pobliżu wielkich aglomeracji miejskich, zazwyczaj stolic poszczególnych krajów. Są to zwłaszcza: O,Hare w rejonie Chicago, John Fitzgerald Kennedy Airport pod Nowym Jorkiem, Haneda w aglomeracji Tokio, Heathrow pod Londynem i Charles de Gaulle pod Paryzem, a ponadto porty lotnicze we Frankfurcie nad Menem, Amsterdamie, Los Angeles, Montrealu, Moskwie, Pekinie, Sydney, Rio de Janeiro, Bombaju, Bangkoku, Singapurze oraz Santa Maria na Azorach i Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich. Wiele z nich jest miejscem międzylądowań na trasach transkontynentalnych.

 

Do największych towarzystw lotniczych na świecie zalicza się również poza wymienionymi wcześniej: KLM, Sabenę, Iberię, JAL, Australia Airlines i Air India. Są one podobnie jak towarzystwa lotnicze innych krajów, zrzeszone w International Air Transport Association IATA.

Transport na świecie