Czynniki powodujące zróżnicowanie opadów na Ziemi

kategoria: Klimat i pogoda

Bardzo istotny wpływ na zróżnicowanie opadów atmosferycznych ma ogólna cyrkulacja atmosferyczna na Ziemi. Stałe wiatry przenoszą wilgotne powietrze w głąb lądu a suche w stronę oceanu. W równikowej strefie niskiego ciśnienia na skutek prądów wstępujących powietrze ochładza się osiągając temperaturę punktu rosy. Zawarta w tym powietrzu para wodna ulega kondensacji. Tworzą się wtedy chmury kłębiaste przynoszące obfite opady. Niewielkiemu zachmurzeniu w strefie zwrotnikowej towarzyszy bardzo silne promieniowanie słoneczne, natomiast w szerokościach umiarkowanych występują niże, które przemieszczają się zgodnie z kierunkiem wiatrów zachodnich. W strefie podbiegunowej występują czasze wysokiego ciśnienia, które w znacznym stopniu ograniczają rozwój opadów. Podstawowym źródłem wilgoci na Ziemi są zbiorniki wodne. Na skutek tego w głębi lądu obserwujemy suchsze powietrze, niż w pobliżu mórz i oceanów. W miarę oddalania się od zbiorników wodnych ilość opadów maleje. Nad oceanami i wybrzeżami istotnym czynnikiem powodującym zróżnicowanie opadów atmosferycznych są prądy morskie. Ciepłe prądy ogrzewają powietrze, powodując jego wznoszenie się, powstanie układów niżowych oraz opady. Zimne prądy natomiast powodują spadek temperatury powietrza, wzrost ciśnienia atmosferycznego. W takich warunkach nie rozwijają się chmury deszczowe. Na skutek ochładzania się powietrza mogą natomiast powstać mgły, jak to ma miejsce na pustyniach mglistych: Namib i Atacama.

Opady atmosferyczne