Zdania z it

Zdania z it, to takie zdania, w których podmiot został zastąpiony zaimkiem osobowym it. Podmiot w formie it nazywa się podmiotem przygotowawczym (preparatory it) i jest często uzupełniony podmiotem, który może przybrać postać:

 • bezokolicznika (infinitive), np.: It is difficult to understand women. (to trudno zrozumieć)
 • zdania pobocznego z that, np.: It is impossible that he did his homework himself. (Niemożliwe, żeby on odrobił swoją pracę domową sam.)
 • zdania względnego (relative clause), np.: It was Peter who came here first. (To Piotr przyszedł tu pierwszy).

 

ZDANIA TWIERDZĄCE:

It + odpowiednia dla danego czasu forma czasownika be, np.:

 • It was very interesting to see her telling about her achievements. (Interesujące było widzieć ją jak opowiada o swoich osiągnięciach)
 • It will be pleasure to meet your parents. (To będzie przyjemność poznać twoich rodziców)

 

ZDANIA PYTAJĄCE:

Pytania ogólne tworzone są przez inwersję (inversion)

 • Was it interesting to see her telling about her achievements? (Czy to było interesujące widzieć ją jak opowiada o swoich osiągnięciach)
 • Will it be pleasure to meet your parents? (Czy to będzie przyjemność poznać twoich rodziców)

 

ZDANIA PRZECZĄCE:

Przeczenia tworzone są przy użyciu not z odpowiednią formą czasownika be, np.:

 • It wasn’t very interesting to see her telling about her achievements. (To nie było interesujące widzieć ją jak opowiada o swoich osiągnięciach)
 • It won’t be pleasure to meet your parents. (To nie będzie przyjemność poznać twoich rodziców)

 

POPULARNE ZWROTY Z PREPARATORY IT:

 • It’s a pity (Szkoda) – It’s a pity she couldn’t come (Szkoda, że nie mogła przyjść)
 • It’s fun (Fajnie) – It’s fun watching Polish films. (Fajnie jest oglądać polskie filmy)
 • It’s no use (Nie ma co) – It’s no use asking him for help. (Nie ma co prosić go o pomoc)
 • It seems (Wydaje się) – It seems strange that she didn’t come with her boyfriend. (To wydaje się dziwne, że ona nie przyszła ze swoim chłopakiem)

! Zaimek it może być jedynym podmiotem w zdaniu, np.:

 • It’s wonderful. (To jest cudowne)
Zdania z it