Zdania z dwoma dopełnieniami

Wśród zdań z dwoma dopełnieniami można wyróżnić następujące typy:

  • zdania z dopełnieniem bliższym (direct object), które odpowiada na pytanie kogo? co? oraz
  • zdania dopełnieniem dalszym (indirect object), odpowiadającym na pytanie komu? czemu?. W tych zdaniach najpierw pojawia się dopełnienie dalsze (czyli rzeczownik bądź zaimek), a potem bliższe, które nie może być zaimkiem osobowym, np.:

- Jack gave Mary a beautiful book. (Jack podarował Mary piękną książkę)

 

- Peter told me a wonderful story. (Tom opowiedział mi cudowną historię)

 

- I have promised my children great presents for Christmas. (Ja obiecałam dzieciom wspaniałe prezenty na święta Bożego Narodzenia)

 

W tego typu zdaniach najważniejszą informacją jest to, co ktoś podarował, opowiedział czy obiecał. Ponadto, ten rodzaj zdania z dwoma dopełnieniami stosujemy wtedy, gdy dopełnienie bliższe jest rozwinięte, np.:

 

-I gave my sister an old brown leather suitcase. (Podarowałam mojej siostrze starą brązową skórzaną walizkę)

 

  • Pytania do zdań z dwoma dopełnieniami są zgodne z zasadami tworzenia pytań w danym czasie, a dopełnienia nie zmieniają swojego miejsca, np.:

 

- When did you give Mary a beautiful book? (Kiedy podarowałeś Mary piękną książkę)

 

- Why did Peter tell you a wonderful story? (Dlaczego Peter opowiedział ci cudowną historię?

 

- Have you promised your children great presents for Christmas? (Czy obiecałaś sowim dzieciom wspaniałe prezenty na gwiazdkę)

 

  • Zdania przeczące z dwoma dopełnieniami tworzy się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy tworzeniu przeczeń w danym czasie, a dopełnienia nie zmieniają swoich miejsc, np.:

 

- I didn’t give Mary any beautiful book. (Nie podarowałem Mary pięknej książki)

 

- Peter didn’t tell me any wonderful story. (Peter nie opowiedział mi cudownej historii).

 

- I haven’t promised my children any great presents for Christmas. (Nie obiecałam dzieciom żadnych wspaniałych prezentów na gwiazdkę)  

 

  • Zdania z dopełnieniem bliższym (direct object) oraz dopełnieniem składającym się z rzeczownika (noun) lub zaimka (pronoun) w formie dopełnienia poprzedzonego przyimkiem (preposition).W tych zdaniach najpierw pojawia się dopełnienie bliższe (mogące być rzeczownikiem bądź zaimkiem) następnie przyimek i dopełnienie w formie rzeczownika lub zaimka, np.:

 

- Jack gave a beautiful book to Mary. (Jack podarował piękną książkę Mary)

 

- Peter told a wonderful story to me. (Peter opowiedział cudowną historię mnie)

 

- I have promised great presents to my children. (Obiecałam wspaniałe prezenty dzieciom)

 

  • Zdanie, w którym oba dopełnienia wyrażone są zaimkami może wyglądać następująco:

She gave it to him. (Ona dała mu to) Takie zdanie jest gramatycznie możliwe, a zrozumiałe jest dla tych osób, które znają kontekst i wiedzą, co to jest “to” i kto to jest “ona” i “on”.

W tego typu zdaniach najważniejsze jest to, komu coś zostało podarowane, opowiedziane czy obiecane. Ponadto, ten typ zdań stosujemy wtedy, gdy dopełnienie dalsze jest rozwinięte.

 

I gave an old suitcase to my sister who lives in London. (Podarowałam starą walizkę mojej siostrze, która mieszka w Londynie)

 

  • Pytania i przeczenia do tego typu zdań z dwoma dopełnieniami tworzy się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy tworzeniu pytań i przeczeń w danym czasie, a dopełnienia nie zmieniają swoich miejsc, np.:

- When did you give a beautiful present to Mary. (Kiedy podarowałeś piękny prezent Mary)

- I didn’t give any beautiful present to Mary. (Nie podarowałem żadnego pięknego prezentu Mary)

 

- Why did Peter told a wonderful story to you? (Dlaczego Peter opowiedział cudowną historię tobie)

- Peter didn’t tell any wonderful story to you. (Peter nie opowiedział cudownej historii tobie)

 

- Have you promised great presents to your children? (Obiecałaś wspaniałe prezenty dzieciom)

- I haven’t promised any great presents to children. (Nie obiecałam dzieciom żadnych wspaniałych prezentów)

Zdania z dwoma dopełnieniami