Zastosowanie i tworzenie strony biernej

Strona bierna (passive voice) to  konstrukcja bardzo popularna i często używana w języku angielskim. Stosując ją, przenosimy  nacisk w zdaniu z wykonawcy czynności na samą czynność. Często także bywa, że wykonawca akcji jest nieznany, bądź nie jest ważnym fakt kto daną akcję wykonuje.

              

              She washes the dishes.                    The dishes are washed.         

 

                    Ona zmywa naczynia               Naczynia są zmywane

            (ważne jest,  że naczynia są zmywane, a nie kto je zmywa)

 

 

  • Jeżeli podajemy wykonawcę czynności bo jest on istotny dla zdania, to wtedy wprowadzamy go za pomocą by

 

               This book was written by Bronte  -  Ta książka została napisana przez Bronte.

 

  • Jeżeli zamiast osoby mamy w zdaniu narzędzie, instrumenty, substancje, to wtedy wprowadzamy je za pomocą with

                He was  killed with a knife  Został zabity nożem.

Zastosowanie i tworzenie strony biernej