Tworzenie strony biernej

Stronę bierną w języku angielskim tworzymy poprzez formę ‘TO BE’ odpowiednią do czasu i podmiotu oraz czasownika głównego w III formie lub końcówką -ed.

 

Zestawienie form czasownika BE w poszczególnych czasach:

PRESENT SIMPLE – Am/are/is

PRESENT CONTINUOUS – am/are/is + being

PAST SIMPLE – was/were + being

PAST CONTINUOUS – was/were + being

PRESENT PERFECT – have/has been

PAST PERFECT – had been

FUTURE SIMPLE – will be

FUTURE PERFECT – will have been

MODAL VERBS – can be/could be/must be/should be/ought to be

Zastosowanie i tworzenie strony biernej