Wzory zdań twierdzących, pytających i przeczących w stronie biernej z jednym dopełnieniem

  • Present Simple

Str. czynna:

She cleans the windows very often. Ona często myje okna.

My neighbour washes the car. Mój sąsiad myje auto.

 

Str. bierna:


 

  • Present Continuous

Str. czynna:

Kate is watering the flowers. – Kate właśnie podlewa kwiatki.

Kate is painting a picture. – Kate właśnie maluje obrazek.

 

Str. bierna:


 

 

  • Past Simple

Str. czynna

I bought some bananas last Monday – W ubiegły poniedziałek kupiłem kilka bananów

My brother  watched an interesting film – Mój brat oglądał interesujący film.

 

Str. bierna


 

  • Past Continuous

Str. czynna

He was digging a big hole – On kopał dużą dziurę.

A plumber was fixing the pipes – Hydraulik naprawiał rury.

 

Str. bierna  • Present Perfect

Str. czynna

I have read a thick book – Czytam grubą książkę.

They have renovated many houses – Oni odnawiają wiele domów.

 

Str. bierna


  • Past Perfect

Str. czynna

We  had bought a ticket before we went to the cinema.Kupiliśmy bilet zanim poszliśmy do kina

After she had cleaned the car she went shopping.Po tym jak umyła auto poszła na zakupy.

 

Str. bierna


  • Future Simple

Str. czynna

She will cut my hair.  - Ona obetnie mi włosy.

The policeman  will stop us. - Policjant zatrzyma nas.

 

Str. bierna


  • Future Perfect

Str. czynna

She will have finished  that book by tomorrow.  – Ona skończy książke do jutra.

By the next Monday I will have painted the hous.e – Do następnego poniedziałku będę miała pomalowany dom.

 

Str. bierna

 


 

  • Modal verbs

Str. czynna

 I can prepare the dinner.  Mogę przygotować obiad.

The children should listen to the teacher.  Dzieci powinny słuchać nauczyciela.

 

Str. bierna

Struktura zdań w stronie biernej