Wzory zdań twierdzących, pytających i przeczących w stronie biernej z jdwoma dopełnieniami

  • Present Simple

Str. czynna

My father gives me pocket money every week – Mój ojciec daje mi co tydzień kieszonkowe.

 

Str. bierna


 

 

  • Present Continuous

Str. czynna

She    is sewing  my  daughter a nice dress  for the party – Ona szyje mojej córce ładną sukienkę na przyjęcie.

 

 

Str. bierna


  • Past Simple

Str. czynna

Brandon  prepared  us  delicious dinner some time ago. -  Brandon przygotował nam pyszny obiad jakiś czas temu.

 

 

Str. bierna


 

  • Past Continuous

 

Str. czynna

All guest were singing a  happy birthday song  to meWszyscy goście śpiewali mi sto lat.

 

 

Str. bierna


  • Present Perfect

 

Str. czynna

John has written a letter to me. –- John napisał mi list.

 

 

Str. bierna


 

 

  • Past Perfect

 

Str. czynna

Somebody had promised John a good job before he got that one – Ktoś obiecał Johnowi dobrą pracę zanim dostał tą.

 

 

Str. bierna

 


 

 

 

  • Future Simple

 

 

Str. czynna

They will  give me a big parcel. –  Oni dają mi dużą paczkę.           

 

 

Str. bierna


 

  • Modal verbs

 

Str. czynna

My father  can buy  me  a cat. – Mój ojciec może kupić mi kota.

 

 

Str. bierna

Struktura zdań w stronie biernej