Okresy warunkowe i tryby łączone a mowa zależna

W pierwszym trybie warunkowym czasy ulegają zamianie jak w mowie zależnej (patrz tabela)

 

 

  • ‘If I have money, I  will go to London’ –  she said. → She said that if she had money she would go to London. (Powiedziała, że gdyby miała pieniądze pojechałaby do Londynu).

 

 

Natomiast w przypadku 2 i 3 trybu oraz trybie łączącym: WISH, IT'S TIME, WOULD RATHER czasy w mowie zależnej pozostają bez zmian.

 

  • If I had money I would go to London.’ –  she said → She said that if she had money she would go to London. (Powiedziała, żę gdyby miała pieniądze pojechałaby do Londynu).
  •  ‘I wish I had more money’ – he said → He said that he wished he had more money. (Powiedział, że chciałby mieć więcej pieniędzy).
Zastosowanie i reguły mowy zależnej