Konstrukcja there is i there are

Konstrukcja there is i there are używana jest, aby powiedzieć, że coś lub ktoś gdzieś się znajduje/jest. Konstrukcja ta nie jest podmiotem i zawsze występuje z rzeczownikiem. Może ona pojawić się we wszystkich czasach i wtedy czasownik be (is lub are w czasie teraźniejszym) przyjmuje odpowiednią dla danego czasu formę. Zdania z konstrukcją there is i there are wyglądają następująco:

 

ZDANIA TWIERDZĄCE

  • There is a cat in the garden. (W ogrodzie jest kot) – A cat jest podmiotem w tym zdaniu.
  • There are some apples in the basket. (W koszyku jest kilka jabłek) Some apples są podmiotem w tym zdaniu.

 

ZDANIA PYTAJĄCE

Pytania są tworzone przez inwersję (inversion):

  • Is there a cat in the garden? (Czy w ogrodzie jest kot?)
  • Are there any apples in the basket? (Czy w koszyku są jabłka)

 

ZDANIA PRZECZĄCE

Przeczenia są tworzone poprzez dodanie not do czasownika be, np.:

  • There is not (isn’t) a cat in the garden. (W ogrodzie nie ma kota)
  • There aren’t nay apples in the basket. (W koszyku nie ma jabłek)
Konstrukcja there is i there are