Konstrukcja if only

  • Zastosowanie

 

Tłumaczymy na język polski  gdybyś tylko.

 

  • Wzór zdania

 

Jako zwrot wyrażający życzenie

 Podmiot + would+ bezokolicznik

 

If only she would win that match – Żeby tylko wygrała  ten mecz.

If only you would not watch TV so much. - Gdybyś tylko nie oglądał tyle telewizji.

 

Jako zwrot wyrażający żal lub ubolewanie

 

teraźniejszość 

Podmiot + Simple Past + reszta zdania

 

If only I had more money – Gdybym tylko miała więcej pieniędzy

If only she didn't steal – Gdyby tylko nie kradła.

 

przeszłość

Podmiot + Past Perfect + reszta zdania

 

If only he had told me the truth – Gdyby tylko powiedziała mi prawdę

If only you hadn't given her that car – Gdybyś tylko nie dawał jej tego samochodu.

Wyrażanie życzeń, nieralności, nieprawdopodobieństwa