I'd rather

Konstrukcja  I’d rather (I would rather) jest stosowana do wyrażenia preferencji mówiącego, można ją przetłumaczyć jako wolałbym/wolałabym.

Jeśli mówiący wyraża swoje preferencje dotyczące czyjegoś zachowania, to wtedy w odniesieniu do czasu teraźniejszego stosuje się czas Past Simple, a w odniesieniu do czasu przeszłego czas Past Perfect, np.:

 • I’d rather you didn’t play computer all day long. (Wolałabym, żebyś nie grał na komputerze przez cały dzień)
 • I’d rather my husband hadn’t gone parachuting last summer. (Wolałam, żeby mój mąż nie pojechał skakać na spadochronie w zeszłe lato, ale pojechał)
 • I’d rather they weren’t so irresponsible. (Wolałabym, żeby oni nie byli tak nieodpowiedzialni)
 • I’d rather he didn’t come here so often. (Wolałabym, żeby on nie przychodził to tak często)
 • Kiedy I’d rather używane jest do porównania dwóch rzeczy, stanów czy czynności, to wtedy konstrukcja ta wygląda następująco:

 

I’d rather + bezokolicznik bez to (infinitive without to) + than + bezokolicznik bez to (infinitive without to)

 

 • I’d rather walk than go by bus. (Wolałbym iść piechotą niż jechać autobusem)
 • I’d rather be an actress than a teacher. (Wolałabym być aktorką niż nauczycielką)
 • Jeśli podmiot w obu częściach zdania jest taki sam to stosuje się wtedy bezokolicznik bez to (infinitive without to), nawet wtedy, gdy konstrukcja I’d rather występuje bez than np.:
 • I’d rather not play football. (Wolałabymnie grać w piłkę)
 • My grandma would rather stay at home. (Moja babcia wolałaby zostać w domu)
 • Pytania do tej konstrukcji tworzone są przez inwersję, np.:
 • Would you rather drink coffee or tea? (Czy wolałbyś się napić kawy, czy herbaty)
 • Would you rather he didn’t behave that way? (Czy wolałabyś, żeby on nie zachowywał się w ten sposób)


I'd rather