be able to do

Konstrukcja to be able to (być w stanie, móc) jak samo tłumaczenie wskazuje służy do wyrażenia możliwości wykonania jakiejś czynności. Może ona być stosowana w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym, przy czym w czasie teraźniejszym Present Simple może ona być stosowana wymiennie z czasownikiem modalnym can (móc), choć czasownik can jest powszechniejszy w użyciu; w strukturach przyszłych stosuje się tylko konstrukcję to be able to, a w czasie przeszłym Past Simple istnieje różnica pomiędzy was/were able to oraz could. Poprawnie zbudowane zdanie z konstrukcją to be able to wygląda następująco:

Podmiot (subject) + odpowiednia forma czasownika to be + able to + bezokolicznik bez to (infinitive without to) + reszta zdania, np.:

  • My friend is able to speak five languages. (Moi rodzice potrafią mówić w pięciu językach)
  • My parents will be able to sell their house for a good price. (Moi rodzice będą w stanie sprzedać swój dom za dobrą cenę)

Pytania tworzone są przez inwersję (inversion), np.:

  • Will you be able to learn the whole material before the Matura exam? (Czy będziesz w stanie nauczyć się całego materiału do matury)
  • Is your brother able to play tennis as well as you are? (Czy twój brat potrafi grać tak dobrze w tenisa jak ty)

Przeczenia tworzone są przez dodanie słowa not do czasownika be, np.:

  • We aren’t (are not) able to prepare the whole wedding reception by ourselves. (My nie jesteśmy w stanie przygotować całego przyjęcia weselnego same)
  • There is too much food; we won’t be able to eat everything. (Jest zbyt dużo jedzenia, nie będziemy w stanie zjeść wszystkiego)
be able to do