System partyjny i jego rodzaje

dział: Polityka

Pod pojęciem systemu partyjnego rozumiemy kontakty czy też stosunki jakie mają miejsce pomiędzy poszczególnymi partiami politycznym danego państwa, a więc istniejące pomiędzy nimi zależności i powiązania.System partyjny kształtuje również normy, które regulują stosunek partii politycznej do organów władzy państwowej.

System partyjny i jego rodzaje