Pod pojęciem smogu należy rozumieć nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współdziałaniu zanieczyszczeń atmosferycznych spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych zjawisk atmosferycznych naturalnych, takich jak wielka wilgotność powietrza – mgła i brak wiatru. Utrudnia oddychanie organizmom żywym, a Ziemi wydalanie ciepła. Jest to, zatem przede wszystkim zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenie pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest przede wszystkim rozwój przemysłu i motoryzacji.

 

Najbardziej znany jest smog londyński – kwaśny, „siarkawy”, (w przeciwieństwie do smogu Los Angeles - fotochemicznego, utleniającego), może występować przede wszystkim w zimie przy temperaturze – 3 - +5˚ C, powoduje ograniczenie widoczności nawet do kilkudziesięciu metrów. Głównymi substancjami zanieczyszczającymi powietrza są dwutlenek siarki, dwutlenek węgla i wszelkiego rodzaju pyły. Zawarte w smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią wielkie zagrożenie dla zdrowia. Powoduje astmę, łzawienie, zaburzenie pracy układu krążenia, podrażnienie skóry. Smog wywiera również destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne.