Procesy migracyjne

Społeczeństwo polskie kilkakrotnie przeżywało rozwój migracji i emigracji. Przyczyny tych zjawisk miały charakter ekonomiczny i polityczny. XIX wiek przyniósł Polakom Wielką Emigrację po powstaniu listopadowym, w kierunku Europy Zachodniej oraz tzw. emigrację za chlebem – głównie do USA. Potężna fala emigracji dotknęła Polaków w latach 1982-1983, jako reakcja na stan wojenny. Współcześnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, kiedy otworzyły się granice na Zachód wielu Polaków wyjechało w poszukiwaniu pracy. Dane statystyczne podają, że obecnie poza granicami Polski żyje 32 % naszych obywateli, co daje liczbę ok. 20 mln. Najwięcej Polaków mieszka na terenie USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii. Procesy migracyjne mają swoje złe i dobre strony, jednak warto podkreślić, że zjawisko to jeszcze przez najbliższy czas będzie się rozwijać.

Polskie społeczeństwo w dobie przemian