Polska w ONZ

Polska należy do grona państw założycielskich ONZ. Jest wiec tzw. członkiem pierwotnym. Choć nie została zaproszona na konferencję założycielską w San Francisco, to jednak, aby umożliwić Polsce wejście do grona tych państw zmieniono art. 3 Karty NZ. Pozwoliło to przedstawicielowi Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, ministrowi spraw zagranicznych Wincentemu Rzymowskiemu, na podpisanie Karty - 15 października 1945 roku.

 

Polska od samego początku brała aktywny udział w pracach ONZ. Przejawem tego zaangażowania było występowanie z licznymi inicjatywami na forum Zgromadzenia Ogólnego. Do najważniejszych polskich propozycji w zakresie rozbrojenia należą: tzw. „Plan Rapackiego” z 1957 roku, dotyczący utworzenia w Europie Środkowej strefy bezatomowej, a w 1964 roku plan Gomułki, dotyczący zamrożenia zbrojeń w Europie Środkowej. Polska zaproponowała też w 1964 roku odbycie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W zakresie problematyki społecznej inicjatywa polska, to zaproponowana w 1959 roku „Deklaracja praw dziecka”, 1990 rok – „Konwencja praw dziecka”, w 1994 roku ogłoszono „Międzynarodowy Rok Rodziny”. W zakresie problematyki prawnej w 1968 roku - „Konwencja o nieprzedawnianiu zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości”, a w 1996 roku „Konwencja o zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej”.

 

Polska brała i bierze udział w misjach pokojowych ONZ. Od 1953 roku aktywnie uczestniczyliśmy jako kraj w takich operacjach pokojowych, jak: udział w misji obserwatorów pokojowych w ramach Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei, w latach 1954 – 1975 polscy żołnierze uczestniczyli w podobnych operacjach w Wietnamie, Laosie, Kambodży. Od 1973 roku Polska brała też udział w operacjach sił pokojowych ONZ na półwyspie Synaj, a w roku następnym weszła w skład Sił Obserwacyjnych ONZ na wzgórzach Golan. Nasi żołnierze uczestniczyli także w operacji „Pustynna Burza” w latach 1990 – 1991, będącej efektem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ zezwalającej na użycie siły wobec Iraku, na wypadek gdyby nie wycofał się z okupowanego Kuwejtu w wyznaczonym terminie. W operacji brała udział koalicja 25 państw a na jej czele stały Stany Zjednoczone. W latach 1994 – 1995 Polska brała udział w operacji na Haiti (polska jednostka „Grom” ochraniała demokratycznie wybrany rząd Haiti). Na początku 2001 roku prawie 2000 żołnierzy polskich oraz personelu cywilnego służyło w 15 operacjach pokojowych na całym świecie, w tym w 8 prowadzonych przez ONZ.

Organizacja Narodów Zjednoczonych