Podział prawa

dział: Prawo
  • Stanowione - oznacza wydawanie przepisów prawnych przez właściwe organy ustawodawcze, według zatwierdzonego procesu legislacyjnego - występuje w Polsce i innych państwach Europy.
  • Zwyczajowe - powszechnie stosowane reguły stanowiły normy prawne, niepisane. Dziś rzadko występujący typ prawa.
  • Oparte na panującej religii - przepisy religijne są równoznacznymi normami prawnymi, często zawarte w konstytucjach tych państw. Zapisy tego typu można odnaleźć w konstytucji m.in. Pakistanu, czy Maroka. Normy religijne w tych państwach pokrywają się z normami prawnymi np. w Iranie nie przestrzeganie zasad i norm prawnych jest rozpatrywane jako grzech.
  • Precedensowe (common law) - które za źródło prawa uznaje nie tylko ustawy, ale również orzekanie sądowe. Jest ono równoznaczne z tworzeniem prawa (prawotwórstwem). Precedens nie jest zasadą stosowaną mechanicznie, dlatego nie publikuje się takich zbiorów orzeczeń. System common law występuje w Irlandii, Australii, Wielkiej Brytanii oraz w USA i Kanadzie - gdzie podczas rozprawy sądowej sędzia na użytek rozprawy formułuje nowe normy prawne, obowiązujące od tego momentu.
  • Hybrydalne - występuje jako system mieszany prawa zwyczajowego i stanowionego np. Japonia - gdzie stosuje się jednocześnie systemy prawa stanowionego i precedensowego. Najczęściej występuje w krajach postkolonialnych.
Podział prawa