Demokracja plemienna

dział: Polityka
We wczesnym średniowieczu zaczęły powstawać pierwsze plemiona, z których później wykształciły się pierwsze państwa. W organizacji plemion czy to germańskich czy słowiańskich, ogromną rolę odgrywał wiec. Był on zgromadzeniem wszystkich dorosłych członków plemienia. Do jego zadań należała organizacja, oraz orzekanie o plemieniu w okresie walk i w czasie pokoju. Podczas wojny wiec przekazywał władzę w ręce jednej osoby, nazywanej naczelnikiem, bądź wodzem.