Definicja struktury społecznej

Cechą społeczeństwa jest posiadanie wewnętrznej struktury. Strukturę społeczną tworzą wszystkie elementy określające społeczeństwo np. układ grup, zbiorowości, klasy, warstwy, grupy zawodowe oraz wzajemnie przenikające się zależności i więzy.

 

Strukturę społeczną należy rozumieć jako układ stosunków społecznych pomiędzy osobami i organizacjami występujący w społeczeństwie. Tradycyjna socjologia dokonała podziału struktur społecznych na:

  • Makrostrukturę - tworzą ją duże grupy np. klasy, warstwy i relacje pomiędzy nimi.
  • Mikrostrukturę - tworzą ją małe grupy np. rodziny, rówieśnicy i relacje pomiędzy nimi.