Teatr i dramat antyczny - Twórcy dramatu antycznego

Trzema największymi twórcami dramatu antycznego byli: Ajschylos, Sofokles i Eurypides.

 

Ajschylos żył w latach 525-456 p.n.e. W swojej twórczości skupiał się na przedstawianiu świata, w którym spotykają się ze sobą racje ludzi i bogów. Do czasów obecnych zachowało się siedem jego tragedii. Najbardziej znane z nich to: Persowie, Prometeusz w okowach oraz Oresteja (trylogia, w skład której wchodzą sztuki: Agamemnon, Ofiarnice, Eumenidy).

 

Sofokles żył w latach około 496-406 p.n.e. Do dziś przetrwało, podobnie jak w przypadku Ajschylosa, siedem tragedii. Prawdopodobnie łącznie napisał ich sto dwadzieścia trzy. Zachowane to: Ajas, Antygona, Król Edyp, Elektra, Kobiety z Trachinki, Filoktet, Edyp w Kolonie. W stosunku do zastanego stanu, Sofokles wprowadził do dramatu greckiego ulepszenia. Pisał sztuki pojedyncze (wcześniej były one łączone w tetralogie – ten sam temat występował w czterech sztukach: trzech tragediach i jednym dramacie satyrowym, czyli starogreckim rodzaju komedii). Ograniczył rolę chóru, jednocześnie zwiększając jego liczebność. Występowało u niego trzech aktorów (wcześniej było ich dwóch). Jemu przypisuje się wprowadzenie dekoracji scenicznych. Zdynamizował też akcję utworu poprzez wprowadzenie stychomytii
– środka literackiego, w którym jedna kwestia postaci odpowiada jednemu wersowi. Poza tym, że Sofokles pisał dramaty, był cenionym i poważanym obywatelem Aten. Brał udział w życiu państwowym. Przyjaźnił się z przywódcą demokracji ateńskiej, Peryklesem.

 

Eurypides żył w latach około 485–406 p.n.e. Nazywał się Eurypides. W swojej twórczości skupiał się na tym, aby przedstawić, że dwie największe siły rządzące światem to przypadek i ludzka namiętność. Do czasów obecnych zachowało się siedemnaście tragedii Eurypidesa. Najsłynniejsze z nich to: Andromacha, Trojanki czy Ifigenia w Aulidzie.

 

Teatr i dramat antyczny