Motyw zła - Słowniczek pojęć

Intelektualizm etyczny – pogląd filozoficzny, którego przedstawicielem był Sokrates; według niego każdy człowiek jest z natury dobry, a czynienie zła wynika z nieświadomości i braku umiejętności rozróżnienia dobra od zła.

 

Manicheizm – system religijny, według którego zło jest częścią świata, która musi istnieć – jest niezniszczalne i wieczne. Człowiek jest mu podległy, a prawdę może poznać dopiero wtedy, gdy uda mu się wyzwolić spod jarzma zła; poznanie zatem nigdy nie jest pełne. Jednym z przedstawicieli tych poglądów był św. Augustyn, który potem przeszedł na chrześcijaństwo.

 

Teodycea – najprościej mówiąc, jest to doktryna próbująca wytłumaczyć istnienie zła na świecie, a także jego relacje z dobrem. Tłumaczenie to odnosi się bezpośrednio do Boga i jest próbą Jego usprawiedliwienia; zło staje się tutaj warunkiem niezbędnym do odkrycia dobra i wszelkich pozytywów świata; teodyceą zajmowali się m. in. Arystoteles, św. Augustyn czy Leibniz.