Motyw nienawiści - Słowniczek pojęć

Antagonizm – konfrontacja dwóch przeciwstawnych stanowisk i wynikająca z tego wrogość i niechęć do siebie osób reprezentujących oba te stanowiska.

 

Rasizm – postawa wyrażająca się brakiem tolerancji czy wręcz nienawiścią do osób innej rasy. Ideologia rasistowska zakłada, że nie istnieje równość rasowa. Ci, którzy w hierarchii stoją najniżej mogą być lekceważeni, niedopuszczani do życia społecznego lub zwalczani. Najbardziej znaną organizacją rasistowską, zwalczającą rasę czarną, był Ku-Klux-Klan, założony w 1866 r. w USA.

 

Szowinizm – miłość do ojczyzny i narodu połączona z nienawiścią do innych nacji, często prowadząca do przemocy wobec przedstawicieli innych państw czy narodowości.

 

Totalitaryzm – system polityczny charakteryzujący się nienawiścią w stosunku do osób mu podporządkowanych. Rządy dyktatorskie rozbudowują system inwigilacji społeczeństwa, rozpowszechniają propagandę, wprowadzają liczne, często absurdalne, zakazy i nakazy. Jednostka nie liczy się, a kiedy zostanie uznana za niebezpieczną (poprzez sprzeciwienie się systemowi), zostaje zlikwidowana.

Motyw nienawiści
Nawiązania do utworów