Motyw nauczyciela/mistrza - Słowniczek pojęć

Alma Mater łacińska, dostojna nazwa szkoły wyższej, głównie akademii i uniwersytetu, wywodząca się ze średniowiecza. Oznacza dosłownie pojęcie „matka karmicielka”. Pierwszy raz użyta została przy otwarciu uniwersytetu w Bolonii w 1088 roku.

 

Dydaktyka (z gr. didasconauczam) sztuka nauczania: gromadzenia i przekazywania informacji; dyscyplina pedagogiki.

 

Mentor – człowiek mądry, doświadczony, dający innym wskazówki, jak żyć. Inaczej nazywany przewodnikiem lub po prostu nauczycielem.

 

Moralizatorstwo – wygłaszanie nauk umoralniających, pouczanie, kierowanie na właściwą (sprawiedliwą, uczciwą) drogę.