Motyw miłości sentymentalnej - Słowniczek pojęć

Sielanka sztandarowy gatunek literacki sentymentalizmu mający swoje korzenie jeszcze w starożytności. Dawniej scenka rodzajowa z życia pasterzy. Późniejsza konwencja utworu zakładała również nowe sposoby obrazowania, np. wprowadzając inny typ bohatera.  Pochwała życia w zgodzie z przyrodą. Częste operowanie alegorią oraz podejmowanie aktualnych tematów.

 

Arkadia – wyidealizowana mityczna kraina, którą zamieszkują pasterze, rolnicy, myśliwi, rybacy. Wiodą oni proste życie na łonie natury. W arkadii panuje ład, harmonia, spokój i wieczna wiosna. Kraina ta stanowi przeciwieństwo cywilizacji, przynoszącej człowiekowi cierpienie i niepewność jutra.

 

Motyw miłości sentymentalnej
Nawiązania do utworów